Výroba kartonáže

 

Skládané krabice

(tvarové výseky)

Skládané krabice nebo paletky sestávají všeobecně z jednoho dílu. Dvě nebo všechny boční stěny a víko jsou spojené se dnem. Tyto kartonové obaly bývají zpravidla pro použití sestavovány bez šití nebo lepení. Mohou být opatřeny nejrůznějšími zámečky, úchyty, výseky apod.

Některé (především jednodušší) krabice jdou sestavit také na automatických balicích linkách (A/M), ty ostatní je nutné sestavit manuálně (M).

Níže najdete přehled všech typů tvarových výseků, které vyrábíme. Samozřejmě jsme schopni také vyvinout a vyrobit tvarový výsek přímo pro konkrétní aplikaci a to včetně vnitřního vybavení.

 

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat na poptavky@tart.cz.

 

FEFCO 0400

Skládaná krabice s krátkými vnitřními uzavíracími klopami, vnější uzavírací klopa obepíná vrchní a spodní část krabice. (M)

Křížový obal.

Křížový obal FEFCO 0400

FEFCO 0401

Skládaná krabice s krátkými vnitřními a s k sobě doléhajícími vnějšími uzavíracími klopami. (M)

Křížový obal.

Křížová skládaná krabice FEFCO 0401

FEFCO 0402

Skládaná krabice s k sobě doléhajícími vnitřními a vnějšími klopami. (M)

Křížový obal.

Skládaná krabice FEFCO 0402

FEFCO 0403

Skládaná krabice s vnitřními klopami vyformovanými do polstru a s k sobě doléhajícími vnějšími klopami. (M)

Křížový obal.

Skládaná krabice FEFCO 0403

FEFCO 0404

Dvoudílná skládaná krabice sestávající z vnitřního a vnějšího dílu s k sobě doléhajícími klopami. (M)

Křížový obal.

Dvoudílná skládaná krabice FEFCO 0404

FEFCO 0405

Třídílná skládaná krabice sestávající z vnějšího dílu s k sobě doléhajícími klopami a dvou nasaditelných stranových dílů. (M)

Křížový obal.

Třídilná skládaná krabice FEFCO 0405

FEFCO 0406

Přířez klopové krabice (Wrap-Around) s k sobě doléhajícími vnějšími klopami, dodáván neslepen. (A)

Skládaný přířez.

Přířez klopové krabice FEFCO 0406

FEFCO 0409

Jednodílná skládaná krabice s jednou plně se překrývající délkovou stěnou včetně plně se překrývajícch krátkých vnitřních klop. Krátké vnitřní a plně se překrývající vnější šířkové klopy. (A/M)

Skládaný přířez.

Jednodílná skládaná krabice FEFCO 0409

FEFCO 0410

Jednodílná skládaná krabice s jednou plně se překrývající délkovou stěnou, krátkými vnitřními a plně se překrývajícími šířkovými klopami. (A/M)

Skládaný přířez.

Jednodílná skládaná krabice FEFCO 0410

FEFCO 0411

Jednodílná krabice s k sobě doléhájícími klopami délkových stěn, krátkými vnitřními a plně se překrývajícími dvojitými vnějšími klopami čelních stěn. (A/M)

Skládaný přířez.

Jednodílná krabice FEFCO 0411

FEFCO 0412

Jednodílná skládaná krabice se spojovacími a stranovými záložkami na šířkových stranách, k sobě doléhající vnější klopy. (A/M)

Skládaný přířez.

Jednodílná skládaná krabice FEFCO 0412

FEFCO 0413

Jednodílná skládaná krabice s šířkovu stranou ve výšce, prodlouženými a překryvajícími se záložkami, stranovými záložkami na šířkových stranách a dvojitou délkovou stěnou. (A/M)

Skládaný přířez.

Jednodílná skládaná krabice FEFCO 0413

FEFCO 0415

Jednodílná skládaná krabice se spojovacími záložkami na délkových stranách, stranové záložky na šířkových stranách a k sobě doléhající vnější klopy. (A/M)

Skládaný přířez.

Jednodílná skládaná krabice FEFCO 0415

FEFCO 0416

Krabice se spojovacími záložkami na šířkových stranách, uzavírací klopy se záložkami vycházejí z délkových stran. (M)

Skládaný přířez.

Krabice s klopovým víkem FEFCO 0416

FEFCO 0420

Krabice se zasouvacím víkem a stranovými klopami na spodním dílu. (A/M)

Skládaný přířez.

Krabice s klopovým víkem FEFCO 0420

FEFCO 0421

Krabice se zasouvacím víkem, spojovacími záložkami na délkových stranách a ve dně zaaretovanými šířkovými stěnami. (A/M)

Skládaný přířez.

Krabice s klopovým víkem FEFCO 0421

FEFCO 0422

Otevřený díl (tray) se spojovacími záložkami na délkových stěnách a ve dně zaaretovanými šířkovými stěnami. (A/M)

Paletka (tvarový výsek).

Paletka FEFCO 0422

FEFCO 0423

Otevřený díl (tray) s prodlouženými spojovacími záložkai na šířkových stěnách a ve dně zaaretovanými délkovými stěnami. (A/M)

Paletka (tvarový výsek).

Paletka FEFCO 0423

FEFCO 0424

Otevřený díl (tray) se spojovacími záložkami na šířkových a délkových stranách a ve dně zaaretovanými délkovými stěnami. (A/M)

Paletka (tvarový výsek).

Paletka FEFCO 0424

FEFCO 0425

Otevřený díl (tray) se spojovacími záložkami na šířkových a délkových stranách a ve dně zaaretovanými šířkovými a délkovými stěnami. (A/M)

Paletka (tvarový výsek).

Paletka FEFCO 0425

FEFCO 0426

Krabice se zasouvacím víkem, stranovými záložkami na víku, spojovacími záložkami na šířkových stranách a ve dně zaaretovanými délkovými stranami. (M)

Krabice se zasouvacím víkem FEFCO 0426

FEFCO 0427

Krabice se zasouvacím víkem, stranovými záložkami a délkovou stranou s aretovacími záložkami na víku, spojovacími záložkami na délkových stěnách a ve dně zaaretovanými šířkovými stranami. (M)

Krabice se zasouvacím víkem FEFCO 0427

FEFCO 0428

Krabice se zasouvacím víkem, spojovacími záložkami na délkových stěnách a zaaretovanými dovnitř založenými šířkovými stěnami. (M)

Krabice se zasouvacím víkem FEFCO 0428

FEFCO 0429

Krabice se zasouvacím víkem, stranovými záložkami na délkových stěnách a ve dně zaareovanými šířkovými stranami. (M)

Krabice se zasouvacím víkem FEFCO 0429

FEFCO 0430

Otevřený díl (tray) se spojovacími záložkami na šířkových stěnách, aretací stranových stěn založením zesílení okrajů.

Paletka (tvarový výsek).

Paletka FEFCO 0430

FEFCO 0431

Otevřený díl (paletka) se spojovacími záložkami ne délkových stěnách. Krátké vrchní šířkové klopy, spojovací záložky ukotvené na délkových klopách s aretací. (M)

Paletka (tvarový výsek).

Paletka FEFCO 0431

FEFCO 0432

Otevřený díl (paletka) se spojovacími záložkami na délkových stěnách, krátkými vrchními délkovými klopami s aretací. Ve dně zaaretované klopy šířkových stran se zesilovacími záložkami. (M)

Paletka (tvarový výsek).

 

Paletka FEFCO 0432

FEFCO 0433

Otevřený díl (paletka) se spojovacími záložkami na délkových stěnách, krátké vrchní klopy délkových stran, zaaretované klopy šířkových stran s aretovacími záložkami. (M)

Paletka (tvarový výsek).

Paletka FEFCO 0434

FEFCO 0434

Otevřený díl (paletka) se spojovacími záložkami na délkových stěnách, krátké vrchní klopy délkových klop se šikmo narilovanými aretovacími záložkami. (M)

Paletka (tvarový výsek).

Paletka FEFCO 0434

FEFCO 0435

Otevřený díl (paletka) se spojovacími záložkami na délkových stěnách, ve dně zaaretovanými stěnami šířkových stran se stohovacími nosy. (A/M)

Paletka (tvarový výsek).

Paletka FEFCO 0435

FEFCO 0436

Otevřený díl (paletka) se spojovacími a aretovacími záložkami na stěnách šířkových stran a se stohovacími nosy. Krátké vrchní klopy délkových stran s aretovacími záložkami. (M)

Paletka (tvarový výsek).

Paletka FEFCO 0436

FEFCO 0437

Krabice s víkem se spojovacími záložkami na šířkových stranách a aretovacími záložkami a klopami na klopách víka. (M)

Krabice s víkem FEFCO 0437

 

FEFCO 0440

Krabice s víkem se stranovými záložkami na víku a s uzavírací záložkou na víku a spodním dílu. (A)

Krabice s víkem FEFCO 0440

FEFCO 0441

Krabice s krátkým přesahujícím víkem. (A)

Krabice s víkem FEFCO 0441

FEFCO 0442

Krabice se zasouvacím víkem, stranovými záložkami a zámečkem na spodním dílu. (M)

Krabice s víkem FEFCO 0442

FEFCO 0443

Krabice se zasouvacím víkem a aretovacími záložkami na zadní stěně, stranovými klopami na přední stěně. (M)

Krabice s víkem FEFCO 0443

FEFCO 0444

Krabice se zasouvacím víkem a stranovými klopami na zadní stěně jakož i spojovacími záložkami na přední stěně. (M)

Krabice s víkem FEFCO 0444

 

FEFCO 0445

Krabice se zasouvacím víkem, aretovacími záložkami, šířkovými stranami s aretovacími průseky a stranovými klopami. (M)

Krabice s víkem FEFCO 0445

 

FEFCO 0446

Paletka na kelímky v různých konstrukčních provedeních. (A)

Paletka na kelímky FEFCO 0446

FEFCO 0447

Krabice se zasouvacími záložkami na čelních stranách a aretovacími záložkami na víku. (M)

Krabice s víkem FEFCO 0447

FEFCO 0448

Otevřený díl (paletka) s vnějšími spojovacími záložkami se šikmým rilováním, čtyřbodově lepená. (M)

Paletka FEFCO 0448

FEFCO 0449

Otevřený díl (paletka) bez drážek, skládaná, spojovací záložky s vnějším rilováním, čtyřbodově lepené. (M)

Paletka FEFCO 0449

FEFCO 0450

Otevřený díl (paletka) s nezakrytým šikmým rilováním na stranových stěnách, čtyřbodově lepené. (M)

Paletka FEFCO 0450

FEFCO 0451

Otevřený díl (paletka) se zakrytým šikmým rilováním na stranových stěnách, čtyřbodově lepené. (M)

Paletka FEFCO 0451

FEFCO 0452

Otevřený díl (paletka) s drážkami na délkových stranách. (A)

Paletka FEFCO 0452

FEFCO 0453

Otevřený díl (paletka) s drážkami na šířkových stranách. (A)

Paletka FEFCO 0453

FEFCO 0454

Otevřený díl (paletka) se spřičujícícmi se zasouvacími šířkovými stranami. (M)

Paletka FEFCO 0454

FEFCO 0455

Otevřený díl (paletka) se spřičujícími se zasouvacími délkovými stěnami. (A)

Paletka FEFCO 0455

 

FEFCO 0456

Otevřený díl (paletka) se spřičujícícmi se zasouvajícími šířkovými a délkovými stěnami. (M)

Paletka FEFCO 0456

 

FEFCO 0457

Otevřený díl (paletka), stranové stěny se zasouvacími zámečky. (M)

Paletka FEFCO 0457

FEFCO 0458

Otevřený díl (paletka) bez spojovacích záložek. (M)

Paletka FEFCO 0458

FEFCO 0459

Otevřený díl (paletka) se šikmými rohy. (A)

Paletka FEFCO 0459

FEFCO 0460

Tray s částečně otevřenou šířkovou stranou (na nápoje). (A)

Paletka.

Paletka FEFCO 0460

FEFCO 0470

Krabice se zasouvacím víkem, se spojovacími záložkami na jedné délkové stěně a ve dně zaaretovanými šířkovými stěnami. (M)

Krabice s víkem FEFCO 0470

 

FEFCO 0471

Krabice se zasouvacím víkem, s aretovacími záložkami na délkové stěně, která je součástí víka, se spojovacími záložkami na délkové stěně a ve dně zaaretovanými šířkovými stranami. (M)

Krabice s víkem FEFCO 0471

FEFCO 0472

Krabice se zasouvacím víkem, se spojovacími záložkami na jedné délkové stěně a s druhým víkem s aretovacími záložkami, ve dně zaaretované šířkové stěny. (M)

Krabice s víkem FEFCO 0472

FEFCO 0473

Krabice s víkem. Víko se spojovací záložkou a aretací, s druhým dnem na šířkové straně, s dovnitř posunutými šířkovými stěnami se stranovými klopami. (M)

Krabice s víkem FEFCO 0473

 

  

Kontakty