Výroba kartonáže

Projekt
Pořízení technologie pro zpracování odpadu z vlnité lepenky“
reg. č. CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_010/0004490

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení technologické linky sloužící ke znovuvyužití vedlejšího produktu z vlnité lepenky zpět do výrobního cyklu. Dojde k využití doposud nevyužitého materiálu jeho zpětným zařazením do výrobního procesu a ke snížení dopadu na životní prostředí.

Kontakty